Parodontologie

 

Wat is parodontologie?

Parodontologie is een specialisatie binnen de tandheelkunde die zich vooral richt op preventie, diagnose en behandelen van tandvleesaandoeningen.  Daarnaast besteden wij ook aandacht aan tandvleescorrectie in het kader van andere tandheelkundige behandelingen en kunnen patiënten met ademgeur bij ons terecht.

Parodontale aandoeningen of tandvleesaandoeningen

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees, veroorzaakt door tandplak of bacteriën. Bloeding, roodheid en zwelling aan de tandvleesrand, een slecht ruikende adem of slechte smaak in de mond zijn symptomen van deze aandoening. 

Het kan worden opgelost door het uitvoeren van een professionele gebitsreiniging en het bijsturen van de mondhygiëne.

Parodontitis

Indien een gingivitis onbehandeld blijft kan dit overgaan naar parodontitis. Bij parodontitis raakt ook het steunweefsel onder het tandvlees ontstoken en treedt er verlies van bot rondom de tanden op. Naast de verschillende symptomen van gingivitis zijn ook volgende tekenen alarmerend: loshangend tandvlees en loszittende tanden, het ontstaan van diastemen (“spleten”) tussen de tanden en het terugtrekken van het tandvlees.

Eerste raadpleging

De meeste patiënten worden door hun tandarts doorverwezen naar de parodontoloog. 
Tijdens een eerste onderzoek wordt een controle van de mondholte uitgevoerd, tandvleesmetingen (of pocketmetingen) geregistreerd en eventueel aanvullende radiologische beelden genomen.

Zo kunnen wij een duidelijk beeld schetsen over de toestand van het gebit en een behandelplan opstellen met een duidelijke kostenraming.
Wij hechten veel belang aan duidelijke communicatie naar de patiënt toe en naar de verwijzende tandarts zowel over de aard van de behandeling als over de kosten hiervan. De ziekteverzekering voorziet slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten.

Behandeling

In een eerste behandeling zal een diepe professionele gebitsreiniging, al dan niet onder lokale verdoving, worden uitgevoerd en de mondhygiëne bijgestuurd.  Is de ontsteking na enkele maanden niet onder controle, kunnen er meer uitgebreide parodontale chirurgische ingrepen volgen.

Ademgeur

Tandvleescorrecties

Gingivectomie

Tandvleeshypertrofie is een teveel aan tandvlees wat soms esthetische klachten geeft.  Soms wordt de patiënt met hypertrofie ook door de orthodontist naar de parodontoloog gestuurd omdat de “blokjes” overgroeid geraken met tandvlees waardoor de behandeling in het gedrang komt en er niet meer grondig kan worden gepoetst. Een gingivectomie wordt dan uitgevoerd. Er wordt met andere woorden tandvlees weggenomen tot het weer op het “normale” niveau komt te liggen.

Klinische kroonverlenging

Een patiënt wordt vaak door de tandarts naar de parodontoloog verwezen ter voorbereiding van het plaatsen van kronen en vullingen. Dit is aangewezen wanneer de tandarts de rand van de nieuwe restauratie niet optimaal kan aanpassen aan de rest van de tand omwille van cariës of breuk. Bij het uitvoeren van een klinische kroonverlenging wordt niet alleen het tandvlees ingekort zoals bij een gingivectomie, maar ook een stukje van het bot weggenomen.

Frenectomie

Een frenulum is een lipbandje in boven- of onderlip. Dit kan soms storend zijn of ervoor zorgen dat er een diasteem (“spleet”) tussen de snijtanden aanwezig blijft. In dat geval kan de tandarts of de orthodontist de patiënt naar de parodontoloog verwijzen om het lipbandje te verwijderen. Dit is een hele korte en pijnloze behandeling. 

Recessiebedekking

Een gingivale recessie is het terugtrekken van het tandvlees en daardoor het bloot komen te liggen van de tandwortels. Indien dit niet gepaard gaat met ontsteking is het soms wenselijk deze recessie opnieuw te bedekken met tandvlees. Dit kan door een stukje tandvlees te nemen uit het verhemelte en te transplanteren naar de plaats van de recessie.

Roel en Catherine

Parodontologen